Đề tài: “Xây dựng bản đồ công nghệ và lộ trình đổi mới công nghệ trong việc phát triển và ứng dụng IoT tại Việt Nam” 

Mã số: ĐM.40.DA/19

Cơ quan chủ quản quản lý đề tài

Bộ Khoa học và Công nghệ

Website: https://www.most.gov.vn

Địa chỉ: 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3556 0696

Tổ chức chủ trì đề tài

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

Website: https://www.cmc.com.vn/vi

Địa chỉ: Tòa nhà CMC, số 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243 795 8668

Mục tiêu khoa học và công nghệ

  • Lập được bản đồ công nghệ của Internet of Things (IoT) và xây dựng được lộ trình đổi mới công nghệ IoT tại Việt Nam, trong đó tổng hợp một cách cơ bản và có hệ thống các công nghệ hiện có tại Việt Nam và trên thế giới và mối liên hệ giữa sản phẩm – công nghệ.
  • Đề xuất các sản phẩm ưu tiên trong phát triển và ứng dụng IoT tại Việt Nam với trọng tâm là một số ngành Việt nam có thế mạnh hoặc có nhu cầu cao như Nông nghiệp, Du lịch, Đô thị thông minh.
  • Đánh giá xu hướng của thế giới và khoảng cách công nghệ của Việt Nam trong công nghệ IoT. Trong đó, hiện trạng trong nước được điều tra, phân tích và đánh giá, song song với khảo sát trình độ công nghệ và xu hướng phát triển IoT trên thế giới để đánh giá khoảng cách công nghệ giữa Việt Nam và thế giới.
  • Xây dựng phần mềm khai thác và xử lý số liệu bao gồm cơ sở dữ liệu hồ sơ công nghệ phục vụ nhu cầu tìm kiếm, đánh giá, phân tích, dự báo và định hướng cho các hoạt động đổi mới và phát triển công nghệ và sản phẩm, cũng như tư vấn lựa chọn đầu tư công nghệ IoT cho các cơ quan và doanh nghiệp.

Mục tiêu kinh tế – xã hội

  • Nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất, từ đó gia tăng tính cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong nước trước thách thức toàn cầu hóa. Đồng thời giúp họ tận dụng được các cơ hội do IoT mang lại, cũng như giảm thiểu các rủi ro về đầu tư chệch hướng do thiếu thông tin và thiếu định hướng.
  • Góp phần đưa ra các giải pháp căn bản cho các vấn đề bức thiết trong đời sống xã hội như lãng phí tài nguyên, ô nhiễm môi trường, quá tải đô thị.
  • Hỗ trợ các nhà quản lý trong việc định hướng chiến lược phát triển ngành, hay ra các quyết định đầu tư ứng dụng công nghệ IoT.
  • Là cơ sở quan trọng để xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đóng góp thực thi các Chương trình quốc gia như Chương trình phát triển thị trường KH&CN, Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia, Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020. Góp phần định hướng cho các chương trình phát triển KH&CN trong giai đoạn tới cũng như nâng cao vai trò của khoa học và công nghệ trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội nói chung và ngành CNTT và truyền thông nói riêng.