GIỚI THIỆU

Đề tài "Xây dựng bản đồ công nghệ và lộ trình đổi mới công nghệ trong việc phát triển và ứng dụng IoT tại Việt Nam" Mã số: ĐM.40.DA/19

  • Thuộc Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia
  • Cơ quan chủ quản quản lý đề tài: Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Tổ chức chủ trì đề tài: Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

Để hoàn thiện cơ sở dữ liệu của đề tài, Nhóm tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực IoT. Vui lòng truy cập danh mục SẢN PHẨM, CÔNG NGHỆ, DOANH NGHIỆP để bình luận góp ý về hồ sơ sản phẩm, hồ sơ công nghệ và thông tin doanh nghiệp. Trân trọng cảm ơn!

Lĩnh vực nghiên cứu của đề tài

Nông nghiệp

Đô thị thông minh

Du lịch

Môi trường

Y tế

Tòa nhà thông minh

Giáo dục

Lĩnh vực khác

Giao thông

Công nghiệp